KIM HOÀN SÀI GÒN SJC

BẢNG GIÁ VÀNG

CẬP NHẬT 16g00 NGÀY 16/10/2018

Loại vàngGiá MuaGiá Bán
Vàng nhẫn 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ34853525
Vàng nhẫn 99,99% 0,5 chỉ34853535
Vàng nữ trang 99%34053485
Vàng nữ trang 75%25012661
Vàng nữ trang 70%23242484
Vàng nữ trang 58,3%19102080
Vàng nữ trang 41,6%13181488