Bông Tai Zircon

1.000.000 VNĐ

Mã Sản Phẩm:

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: