A7R00004

  Liên hệ

  Mã Sản Phẩm: A7R00004

  Loại Đá:

  Loại Vàng: Bạc 92,5%

  Trọng Lượng Vàng:

  Trọng Lượng Tổng:

  Danh mục: