A7R00104

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: A7R00104

Loại Đá:

Loại Vàng: Bạc 92,5%

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: