A7R00266

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0053

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 1,721 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 2,248 chỉ

Danh mục: