A7R00267

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0049

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 2,225 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 2,360 chỉ

Danh mục: