A7R0034

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0034

Loại Đá: Ruby Giọt nước + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 5,586 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 5,872 chỉ

Danh mục: