A7R00349

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0356

Loại Đá: Pearl + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 5,872 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 8,524 chỉ

Danh mục: