A7R00353

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0003

Loại Đá: Ruby tròn + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 4,624 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 4,914 chỉ

Danh mục: