A7R00373

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0050

Loại Đá: Ruby dưa

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 2,268 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 2,548 chỉ

Danh mục: