A7R00377

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1424

Loại Đá: Ruby Oval láng

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 1,163 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,720 chỉ

Danh mục: