A7R00398

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1159

Loại Đá: Ruby Di Lạc

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,372 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,757 chỉ

Danh mục: