A7R00400

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1046

Loại Đá: Emerald tổng hợp tim + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,756 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,180 chỉ

Danh mục: