A7R00416

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1145

Loại Đá: Cẩm thạch Phật Bà

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,906 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,454 chỉ

Danh mục: