A7R00427

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1323

Loại Đá: Cẩm thạch Đồng điếu

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,500 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,888 chỉ

Danh mục: