A7R00443

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1327

Loại Đá: Topaz vuông bầu

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,450 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,886 chỉ

Danh mục: