A7R00448

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1051

Loại Đá: Topaz Oval + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,635 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,930 chỉ

Danh mục: