A7R00452

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0115

Loại Đá: Saphire giọt nước

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,858 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,264 chỉ

Danh mục: