A7R00454

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0095

Loại Đá: Amethyst tam giác

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,640 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,016 chỉ

Danh mục: