A7R00456

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1133

Loại Đá: Citrine Oval

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,538 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,068 chỉ

Danh mục: