A7R00494

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1017

Loại Đá: Trơn (không đá)

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 2,300 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 2,300 chỉ

Danh mục: