A7R00500

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0322

Loại Đá: Ruby + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 4,174 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 4,500 chỉ

Danh mục: