A7R00800

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: A7R00800

Loại Đá:

Loại Vàng:

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: