A7R07198

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0251

Loại Đá: Saphire Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 1,504 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,677 chỉ

Danh mục: