A7R07200

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1064

Loại Đá: Saphire tròn

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,492 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,522 chỉ

Danh mục: