A7R07203

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1069

Loại Đá: Amethyst tròn + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,588 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,678 chỉ

Danh mục: