A7R07205

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1537

Loại Đá: Saphire tròn

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,624 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,682 chỉ

Danh mục: