A7R07218

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0058

Loại Đá: Amethyst Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,864 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,985 chỉ

Danh mục: