A7R07227

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1054

Loại Đá: Topaz Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,450 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,544 chỉ

Danh mục: