A7R07239

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1075

Loại Đá: Citrine Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,942 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,078 chỉ

Danh mục: