A7R07241

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1001

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 2,436 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 2,564 chỉ

Danh mục: