A7R07248

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0067

Loại Đá: Amethyst Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,590 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,632 chỉ

Danh mục: