A7R07272

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1257

Loại Đá: Citrine Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,625 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,705 chỉ

Danh mục: