A7R07287

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1447

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,252 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,272 chỉ

Danh mục: