A7R07292

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0033

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,742 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,762 chỉ

Danh mục: