A7R07312

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0049

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,695 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,758 chỉ

Danh mục: