A7R07313

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1531

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,603 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,612 chỉ

Danh mục: