A7R07324

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0027

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,634 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,650 chỉ

Danh mục: