A7R07333

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0081

Loại Đá: Pearl + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,482 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,744 chỉ

Danh mục: