A7R07341

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0097

Loại Đá: Pearl + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,828 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,988 chỉ

Danh mục: