A7R07380

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1340

Loại Đá: Saphire Oval + Saphire tấm

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 2,758 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 3,254 chỉ

Danh mục: