A7R08838

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0377

Loại Đá: Trơn (Không đá)

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,866 chỉ - Nhẫn: 0,799 chỉ - Mặt: 0,615 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,866 chỉ - Nhẫn: 0,799 chỉ - Mặt: 0,615 chỉ

Danh mục: