A7R08843

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0373

Loại Đá: Ruby Oval

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,568 chỉ - Nhẫn: 0,784 chỉ - Mặt: 0,443 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,629 chỉ - Nhẫn: 0,842 chỉ - Mặt: 0,479 chỉ

Danh mục: