A7R08845

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0389

Loại Đá: Saphire tấm

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 1,032 chỉ - Nhẫn: 0,991 chỉ - Mặt: 0,620 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 1,132 chỉ - Nhẫn: 1,049 chỉ - Mặt: 0,670 chỉ

Danh mục: