A7R08853

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0110

Loại Đá: Garnet Giọt nước + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,670 chỉ - Nhẫn: 0,720 chỉ - Mặt: 0,450 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,784 chỉ - Nhẫn: 0,824 chỉ - Mặt: 0,574 chỉ

Danh mục: