A7R08865

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0105

Loại Đá: Emerald tổng hợp chữ nhật + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 1,027 chỉ - Nhẫn: 0,893 chỉ - Mặt: 0,680 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 1,199 chỉ - Nhẫn: 1,062 chỉ - Mặt: 0,870 chỉ

Danh mục: