A7R08869

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0049

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,555 chỉ - Nhẫn: 0,728 chỉ - Mặt: 0,500 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,656 chỉ - Nhẫn: 0,774 chỉ - Mặt: 0,590 chỉ

Danh mục: