A7R08871

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0038

Loại Đá: Emerald tổng hợp dưa + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 1,083 chỉ - Nhẫn: 1,379 chỉ - Mặt: 0,960 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 1,182 chỉ - Nhẫn: 1,454 chỉ - Mặt: 1,080 chỉ

Danh mục: