A7R08880

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0134(B) - 0187(N-M)

Loại Đá: Emerald tổng hợp Oval + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,693 chỉ - Nhẫn: 0,827 chỉ - Mặt: 0,532 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,804 chỉ - Nhẫn: 0,956 chỉ - Mặt: 0,696 chỉ

Danh mục: