A7R08883

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0217

Loại Đá: Topaz Oval + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,566 chỉ - Nhẫn: 0,657 chỉ - Mặt: 0,500 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,635 chỉ - Nhẫn: 0,759 chỉ - Mặt: 0,706 chỉ

Danh mục: